TIỆN ÍCH NHỎ

Tính tỷ lệ vàng

Nhập A, B hoặc tổng A + B. Phần mềm sẽ tính các giá trị còn lại theo tỷ lệ vàng (A+B)/A = A/B

A =
B =
A + B =

Về tỷ lệ vàng

Trong toán học và nghệ thuật, hai đại lượng được gọi là có tỷ số vàng hay tỷ lệ vàng nếu tỷ số giữa tổng của các đại lượng đó với đại lượng lớn hơn bằng tỷ số giữa đại lượng lớn hơn với đại lượng nhỏ hơn.

Cụ thể: A và B được gọi là có tỷ lệ vàng nếu (A+B)/A = A/B

Một cơ thể được coi là đẹp nếu có nhiều tỷ lệ vàng giữa:

  • Chiều cao <=> đỉnh đầu đến đầu ngón tay
  • Đỉnh đầu tới đầu ngón tay <=> đỉnh đầu tới rốn
  • Đỉnh đầu tới rốn <=> đỉnh đầu tới ngực
  • Đỉnh đầu tới rốn <=> chiều rộng đôi vai
  • Đỉnh đầu tới rốn <=> chiều dài cẳng tay
  • Đỉnh đầu tới ngực <=> chiều rộng của bụng
  • Chiều dài của cẳng tay <=> chiều dài bàn tay
  • Vai đến các đầu ngón tay <=> khuỷu tay đến các đầu ngón tay
  • Hông đến mặt đất <=> đầu gối đến mặt đất