TIỆN ÍCH NHỎ

Trừ hai số phức

Nhập các tham số a, b, c, d của hai số phức để tính hiệu giữa chúng (a + bi) - (c + di):

a =
b =
c =
d =

Cách thực hiện phép trừ hai số phức

Số phức là số có dạng a + bi, trong đó a và b là các số thực, i là đơn vị ảo, với i2 = -1. Trong biểu thức này, số a gọi là phần thực, b gọi là phần ảo của số phức.

Để thực hiện phép trừ hai số phức, ta trừ phần thực với phần thực, phần ảo với phần ảo.

Cụ thể: (a + bi) - (c + di) = (a - c) + (b - d)i

Ví dụ: (7 + 5i) - (3 + 2i) = 4 + 3i