TIỆN ÍCH NHỎ

Tính tổ hợp chập

Nhập K và N để tính tổ hợp chập K của N:

K =
N =

Về phép toán tính tổ hợp chập

Trong Toán học, tổ hợp là cách chọn những phần tử từ một nhóm lớn hơn mà không phân biệt thứ tự.

Ví dụ cho ba loại quả, một quả táo, một quả cam và một quả lê, có ba cách kết hợp hai loại quả từ tập hợp này: một quả táo và một quả lê; một quả táo và một quả cam; một quả lê và một quả cam.

Công thức tính tổ hợp chập k của n:

Công thức tính tổ hợp chập k của n

Xem thêm: