TIỆN ÍCH NHỎ

Tính biên an toàn

Doanh thu kỳ vọng:
Doanh thu hòa vốn:

Biên an toàn (Margin of Safety)

Biên an toàn là tỷ lệ doanh thu có thể sụt giảm đến mức bắt đầu bị thua lỗ.

Cách tính:

Biên an toàn = Doanh thu kỳ vọng - Doanh thu hòa vốnDoanh thu hòa vốn

Ví dụ:

Dự án của công ty kỳ vọng sẽ mang lại doanh thu ở mức 50 tỉ đồng. Trong khi đó, doanh thu hòa vốn là 40 tỉ đồng.

Biên an toàn = 50 - 4040 = 25%