TIỆN ÍCH NHỎ

Thống kê kết quả Vietlott Power 6/55

Bảng thống kê tần suất xuất hiện các con số trúng giải (tính cả số đặc biệt) qua 448 kỳ quay thưởng, từ ngày 01/08/2017 đến ngày 09/07/2020.

Căn cứ vào kết quả thống kê số nào xuất hiện nhiều nhất, ít nhất, ta có thêm tiêu chí để ra quyết định lựa chọn con số dự thưởng cho mình.

Dữ liệu được sắp xếp theo số lần xuất hiện từ nhiều nhất đến ít nhất.

Số dự thưởng Số lần xuất hiện
9 73
3 70
49 69
50 66
35 65
12 64
1 64
23 64
55 63
53 63
32 62
41 62
40 62
8 62
31 61
29 61
46 61
10 61
11 61
48 60
20 60
42 60
15 59
26 59
19 59
34 59
18 59
51 59
44 58
24 57
22 57
21 57
52 57
5 57
33 56
17 54
16 53
36 53
45 52
54 52
14 51
47 51
43 50
4 50
7 50
37 50
30 50
13 50
39 49
2 49
25 48
27 46
38 45
6 43
28 43

Xem thêm

Thống kê kết quả Vietlott Mega 6/45