TIỆN ÍCH NHỎ

Sắp xếp ngẫu nhiên

Nhập vào một danh sách cần sắp xếp (mỗi phần tử nằm trên một dòng), sau đó click "Sắp xếp ngẫu nhiên".

Một số ứng dụng của chương trình sắp xếp ngẫu nhiên:

  • Bốc thăm để lựa chọn ra một người nào đó
  • Quay số trúng thưởng
  • Ra quyết định dựa trên một con số may mắn
  • Sổ số, cá cược

Xem thêm: Tạo số ngẫu nhiên