TIỆN ÍCH NHỎ

Rút gọn phân số

Nhập vào tử số và mẫu số của một phân số để tìm phân số tối giản của nó:

Về phân số tối giản

Phân số tối giản là phân số mà có tử số và mẫu số không thể cùng chia hết cho số nào ngoại trừ số 1 (hoặc -1 nếu là các số âm). Nói cách khác phân số ab là tối giản nếu a và b là nguyên tố cùng nhau, nghĩa là a và b có ước số chung lớn nhất là 1.

Một phân số chưa tối giản có thể chuyển về dạng tối giản bằng cách chia tử số và mẫu số của phân số cho ước số chung lớn nhất của chúng.

Ví dụ phân số 1218 có ước số chung lớn nhất của tử số và mẫu số là 6. Như vậy phân số tối giản của nó sẽ là 12 : 618 : 6 = 23