TIỆN ÍCH NHỎ

Quy tắc 72

Lãi suất (%/năm):

Quy tắc 72 là gì?

Quy tắc 72 là quy tắc kinh nghiệm dùng để ước tính số năm cần thiết sao cho giá trị của một khoản đầu tư tăng lên gấp đôi với một mức lãi suất cho trước.

Cách tính:

Số năm = 72/r

Trong đó: r là lãi suất theo năm

Ví dụ:

Gửi ngân hàng số tiền có mức lãi suất 9% một năm. Khoản tiền gửi này sẽ có giá trị gấp đôi sau 72/9 = 8 (năm).