TIỆN ÍCH NHỎ

Hướng dẫn thực hiện phép trừ

Nhập số bị trừ A và số trừ B. Phần mềm sẽ hiển thị từng bước thực hiện của phép trừ A - B.

A =
B =
Bước 1: Lấy 8 - 1 = 7, viết 7:
-
648
591
7
Bước 2:4 không trừ được cho 9. Lấy 14 - 9 = 5, viết 5, nhớ 1:
-
648
591
57
Bước 3: Lấy 6 - 5 - 1 = 0, viết 0:
-
648
591
057