TIỆN ÍCH NHỎ

Hướng dẫn thực hiện phép cộng

Nhập 2 số hạng A và B. Phần mềm sẽ hiển thị các bước thực hiện của phép cộng A + B.

A =
B =
Bước 1: Lấy 8 + 1 = 9, viết 9:
+
698
541
9
Bước 2: Lấy 9 + 4 = 13, viết 3, nhớ 1:
+
698
541
39
Bước 3: Lấy 6 + 5 + 1 = 12, viết 12:
+
698
541
1239