TIỆN ÍCH NHỎ

Nhân hai số phức

Nhập các tham số a, b, c, d của hai số phức để thực hiện phép nhân (a + bi)(c + di):

a =
b =
c =
d =

Cách thực hiện phép nhân hai số phức

Số phức là số có dạng a + bi, trong đó a và b là các số thực, i là đơn vị ảo, với i2 = -1. Trong biểu thức này, số a gọi là phần thực, b gọi là phần ảo của số phức.

Công thức nhân số phức:

(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i

Ví dụ: (5 + 2i)(4 + 3i) = (20 - 6) + (15 + 8)i = 14 + 23i