TIỆN ÍCH NHỎ

Phương pháp nhân lưới

Nhập 2 số hạng A và B để xem kết quả A nhân B theo phương pháp nhân lưới.

A =
B =

Kết quả: 5839 x 764 = 4460996

Hướng dẫn

Bước 1: Viết 5839, 764 và kẻ ô như hình vẽ bên dưới:

5839764

Bước 2: Tính 5 x 7 = 35 và điền vào các ô tam giác tương ứng như bên dưới:

583976435

Bước 3: Làm tương tự bước 2 cho các cặp số khác ta được:

5839764355621633048185420321236

Bước 4: Cộng các con số theo từng đường chéo màu xanh từ phải sang trái. Số màu đỏ chính là tổng của các số trong đường chéo màu xanh tương ứng. Số dư (nếu có) sẽ được cộng dồn sang cho hàng tiếp theo.

58397643556216330481854203212366990644

Bước 5: Viết các số màu đỏ ở trên theo đúng thứ tự ta được kết quả 4460996

Về phương pháp nhân lưới

Nhân lưới là cách thực hiện phép tính nhân sử dụng các ô lưới để nhân 2 số có nhiều chữ số. Về mặt toán học, nó tương đương với phép nhân thường được dạy trong nhà trường ở Việt Nam. Nhưng được chia nhỏ ra thành nhiều phần hơn, do vậy nhiều người thấy dễ thực hiện hơn.

Phương pháp này từng được sử dụng trong nhiều nền văn hóa, và ngày nay vẫn còn được dạy ở nhiều nơi trên thế giới.