TIỆN ÍCH NHỎ

Học cách phát âm từ vựng tiếng Anh

Giới thiệu

Đây là phần mềm online dùng để luyện tập cách phát âm từ vựng tiếng Anh, dựa trên phần phiên âm của 2000 từ thông dụng nhất.

Phương pháp học theo kiểu "flash card", hiển thị một từ cho chúng ta thử phát âm, sau đó hiển thị phần phiên âm để tự đối chiếu xem đúng hay sai, nếu sai thì lưu lại để luyện tập sau. Cứ làm như thế một vài lần thì sẽ nhớ được hết.

Phần mềm tự động lưu lại vị trí của từ vựng mà bạn đang luyện tập, ở lần truy cập sau có thể tiếp tục từ vị trí này.

Luyện tập

Từ màn hình chính, click vào "Luyện tập".

Màn hình hiển thị từ vựng đang học lần gần đây nhất. Thử phát âm, sau đó nhấn phím mũi tên để hiển thị kết quả. Nếu đúng thì nhấn phím mũi tên lần nữa để đi sang từ tiếp theo. Nếu sai thì nhấn phím hình ngôi sao để đánh dấu xem lại sau.

Từ vựng đã lưu

Để luyện tập lại những từ vựng đã được đánh dấu ở màn hình trên, từ màn hình chính click vào "Từ vựng đã lưu".

Màn hình này tương tự như màn hình trên, chỉ khác danh sách từ vựng gồm những từ đã được đánh dấu.

Khi muốn loại bỏ một từ khỏi danh sách này, nhấn vào biểu tượng hình ngôi sao.

Danh sách từ vựng

Để xem danh sách từ vựng sắp xếp theo bảng chữ cái, từ màn hình chính, click vào "Danh sách".

Khi đang xem danh sách từ vựng, có thể click vào một từ để đi nhanh đến màn hình luyện tập tương ứng.