TIỆN ÍCH NHỎ

Cộng hai số phức

Nhập các tham số a, b, c, d của hai số phức a + bi và c + di để tính tổng của chúng:

a =
b =
c =
d =

Cách thực hiện phép cộng hai số phức

Số phức là số có dạng a + bi, trong đó a và b là các số thực, i là đơn vị ảo, với i2 = -1. Trong biểu thức này, số a gọi là phần thực, b gọi là phần ảo của số phức.

Để thực hiện phép cộng hai số phức, ta cộng phần thực với phần thực, phần ảo với phần ảo.

Cụ thể: (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i

Ví dụ: (1 + 3i) + (5 + 7i) = 6 + 10i