TIỆN ÍCH NHỎ

Chuyển đổi đơn vị lưu trữ máy tính

Cần chuyển:
Từ:
Sang:
Kết quả:
{{ txt_amount }} {{ ddl_from_text }} = {{ fmt(result) }} {{ ddl_to_text }}

Bảng quy đổi giữa Bit và các đơn vị khác

Tên đơn vị Ký hiệu bits
kilobit kb 210
megabit Mb 220
gigabit Gb 230
terabit Tb 240
petabit Pb 250
exabit Eb 260
zettabit Zb 270
yottabit Yb 280
nibble 22
byte B 23
kilobyte kB 213
megabyte MB 223
gigabyte GB 233
terabyte TB 243
petabyte PB 253
exabyte EB 263
zettabyte ZB 273
yottabyte YB 283