TIỆN ÍCH NHỎ

Tính chỉnh hợp chập

Nhập K và N để tính chỉnh hợp chập K của N:

K =
N =

Về phép toán tính chỉnh hợp chập

Trong toán học, chỉnh hợp là cách chọn những phần tử từ một nhóm lớn hơn và có phân biệt thứ tự, trái với tổ hợp là không phân biệt thứ tự.

Công thức tính chỉnh hợp chập k của n:

Công thức tính chỉnh hợp chập k của n

Xem thêm: