TIỆN ÍCH NHỎ

Chia hai số phức

Nhập các tham số a, b, c, d của hai số phức để thực hiện phép chia a + bi cho c + di:

a =
b =
c =
d =

Cách thực hiện phép chia hai số phức

Số phức là số có dạng a + bi, trong đó a và b là các số thực, i là đơn vị ảo, với i2 = -1. Trong biểu thức này, số a gọi là phần thực, b gọi là phần ảo của số phức.

Công thức chia số phức:

a + bic + di = ac + bdc2 + d2 + bc - adc2 + d2i

Ví dụ: 4 + 2i1 + i = 3 - i