TIỆN ÍCH NHỎ

450 câu hỏi trắc nghiệm thi bằng lái xe

Giới thiệu

Phần mềm trắc nghiệm online 450 câu hỏi thi lái xe các hạng A1, A2, B1, B2, C, D, E theo luật giao thông đường bộ bản mới nhất. Giao diện hiển thị linh động phù hợp với mọi kích thước màn hình từ điện thoại cho đến máy tính. Có đáp án và hướng dẫn trả lời cho những câu hỏi khó.

Danh sách câu hỏi

Từ màn hình chính, click "Danh sách câu hỏi". Danh sách này có chứa 450 câu hỏi thi lý thuyết sát hạch lái xe.

Những câu hỏi chưa làm sẽ có nền màu trắng, câu làm đúng có nền màu xanh, câu làm sai có nền màu đỏ.

Click vào một câu hỏi để bắt đầu luyện tập từ câu hỏi đó.

Chi tiết câu hỏi

Đây là màn hình hiển thị nội dung câu hỏi và các phương án trả lời. Hãy lựa chọn các phương án trả lời phù hợp và nhấn vào biểu tượng mũi tên để đi đến câu hỏi tiếp theo hoặc trước đó.

Khi cần trợ giúp, hãy nhấn vào biểu tượng dấu hỏi, đáp án và gợi ý trả lời (nếu có) sẽ được hiển thị.

Danh sách câu làm sai

Để xem danh sách câu đã làm sai, từ màn hình chính, click vào "Danh sách câu sai".

Câu hỏi đang làm

Phần mềm tự động lưu lại vị trí câu đang làm cho những lần truy cập sau. Để đi nhanh đến câu hỏi được xem gần đây nhất, từ màn hình chính click vào "Câu hỏi đang làm".

Xóa dữ liệu làm lại từ đầu

Để xóa dữ liệu làm lại từ đầu, ở màn hình chính click vào "Làm lại".